26. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’nın (TUEK) yirmi altıncısı Ankara Tabip Odası’nın ev sahipliğinde 12-13 Aralık 2020 tarihinde olağandışı koşullar nedeni ile dijital platformda uzaktan gerçekleştirilecektir.

XXVI. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI

12-13 ARALIK 2020

12 Aralık Cumartesi  Çalışma Grupları Çalıştayı

Program

10.00-12.00

  1. Grup: Covid 19 çalışma grubu

Kolaylaştırıcı: Dr. Bülent Önal, Dr. Elif Şen

  • Grup:  e sağlık, e eğitim çalışma grubu

Kolaylaştırıcı: Dr. Yusuf Yıldız, Dr. Meram Can Saka

12.00-14.00

  • Grup: STE/SMG çalışma grubu

Kolaylaştırıcı: Dr. İskender Sayek, Dr. Orhan Odabaşı

  • Grup Sağlık çalışanlarının sağlığı çalışma grubu

Kolaylaştırıcı: Dr. Gülriz Erişgen, Dr. Özlem Azap

14.00-16.00

  • Asistan, genç uzman hekim çalışma grubu- Pandemi döneminde özlük hakları

Kolaylaştırıcı: Dr. Fikret Çalıkoğlu

  • Asistan, genç uzman hekim çalışma grubu- Pandemi döneminde uzmanlık eğitimi

Kolaylaştırıcı: Dr. Sezin Dik

13 Aralık Pazar XXVI. TUEK

Program

10.00-10.15    Açılış Konuşmaları

Dr. Şebnem Korur Fincancı (TTB Merkez Konseyi Başkanı)

Dr. Ali Karakoç (Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı)

Dr. Umut Akyol (TTB UDEK Başkanı)

10.15-11.00    Konferans: Türkiye Sağlık Ortamı ve TTB Gündemi

Oturum Başkanları: Dr. Ali Karakoç,  Dr. Fatma Naime Kırlı
Konuşmacı: Dr. Şebnem Korur Fincancı , TTB Merkez Konseyi Başkanı

11.10 -12.50   Panel: Covid-19 Sırasında ve Sonrasında Tıpta Uzmanlık Eğitimi

Oturum Başkanları: Dr. Umut Akyol, Dr. İlyas Kavak

Konuşmacılar:

Dr. Sühan Ayhan (Gazi Üniv. Tıp Fak.) : Pandemi sürecinde (cerrahi branşlarda) uzmanlık eğitiminde yaşanan sorunlar.

Dr. Kıvılcım Özülgen (Gazi Üniv. Tıp Fak.): Pandemi sürecinde (dahili branşlarda) uzmanlık eğitiminde yaşanan sorunlar.

Dr. Barış Sezer (Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD): E-eğitim.   Eğitsel Araç ve Uygulamalar

Dr. Murat Civaner (Uludağ Üniv. Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD): E-sağlık, e-eğitim. Etik yaklaşım.

Dr. Utku Şenol  (Akdeniz Üniv. Tıp Fak. Radyoloji AD) : E- sağlık, e-eğitim. Pandemi sonrası beklenenler: Tehditler, fırsatlar

Sağlık Bakanlığı /YÖK Temsilcileri:  e-sağlık, e-eğitim yasal, hukuksal eksiklikler, gelecek planları, beklentileri

13:15- 14:00 Konferans: Uzaktan eğitim İlkeleri
Oturum Başkanları:  Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, Dr. Filiz Ak,  
Konuşmacı: Dr. Mustafa Turan (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniv. Tıp Fak. Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD)

14:00-15.15    Forum: Pandemi sonrası uzmanlık eğitimi: Nasıl telafi edeceğiz?
Oturum Başkanları: Dr. Orhan Odabaşı, Dr. Benan Koyuncu

15.30 -16.30  TTB-UDEK Üyesi Uzmanlık Derneklerinin İyi Uygulama Örnekleri
Oturum Başkanları :  Dr. Süleyman Kaynak, Dr. İrem Yıldız,  

16.30-17:30 Çalışma Grupları Yol Haritalarının Paylaşımı ve Kapanış Oturumu
Oturum Başkanları : Dr. Ersin Yarış, Dr. Meltem Günbeği

Kurultay Başkanı:
Dr. Umut Akyol (UDEK)
Dr. Ali Karakoç (Ankara Tabip Odası)

Kurultay Sekreteri
Dr. Gülriz Erişgen (UDEK)
Dr. Muharrem Baytemur (ATO)

Düzenleme Kurulu
Dr. Ersin Yarış (UDEK)
Dr. Bülent Önal (UDEK)
Dr. Yusuf Yıldız (UDEK)
Dr. Meram Can Saka (UDEK)
Dr. Elif Şen (UDEK)
Dr. Serkan Yılmaz (UDEK)
Dr. Ülker Koçak (UDEK)
Dr. Benan Koyuncu   (TTB Asistan Hekim Kolu)
Dr. Fikret Çalıkoğlu (TTB Asistan Hekim Kolu)
Dr. Fatma Naime Kırlı (TTB Asistan Hekim Kolu)
Dr. M. İrem Yıldız (Ankara Tabip Odası)
Dr. Filiz Ak (Ankara Tabip Odası)
Dr. Süleyman Kaynak (İzmir Tabip Odası )
Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu(İstanbul Tabip Odası)