7256 sayılı Kanun kapsamındaki SGK Borç Yapılandırması Hakkında

Bilindiği üzere, 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 17/11/2020 tarihi itibariyle yapılandırma müracaatları alınmaya başlanmış ve yapılandırma süreci devam etmiştir.

30/12/2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3343 karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde; 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununun 3 üncü maddesi ile 4 üncü maddesinde (onüçüncü ve ondördüncü fıkraları hariç) yer alan ve ilk taksit ödeme sürelerinin, anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmasına karar verilmiştir.

Bu nedenle Kurumumuza prim borcu bulunan üyelerinize 7256 sayılı Kanun kapsamındaki borç yapılandırmasının 01 Şubat 2021 tarihine ve ilk taksit ve peşin ödeme süresinin de 31/03/2021’e uzadığı hakkında bilgilendirilmelerin yapılması hususunda;

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederiz.

EK: 30.12.2020 Tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı