Corana Virüs Pandemisine Karşı Alınacak Önlemler

Muğla Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Hastane Enfeksiyon Komitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Komitesinden hekimler bir araya gelerek Corana Virüs Pandemisine karşı alınacak önlemleri tartıştı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Komitesinden ve Hastane Enfeksiyon Komitesinden hekimlerin, il genelinde ve hastanelerde alınan önlemler ve organizasyon hakkında bilgi vermelerinin ardından yapılan toplantıda;

  1. Covid-19 Çalışma grubunun alınması gereken önlemler konusunda salgın süresince devam etmesine,
  2. İl Hıfzıssıhha Kurulunun ilgili meslek oda ve kurumlarıyla genişletilerek toplanması ve alınacak önlemlerin işbirliği içerisinde sürdürülmesinin önerilmesine,
  3. Özellikle birinci basamakta çalışan Aile Sağlığı Merkezleri’ nin ve işyeri hekimlerinin mücadele kapsamında sisteme nasıl dahil olacakları konusunda yaşanan belirsizliğin ortadan kaldırılması için bu konuda mücadele eylem planı oluşturulması, gerekli bilgilendirilmelerin biran önce sağlık çalışanlarıyla paylaşılması gerektiğine,
  4. Önümüzdeki mücadele sürecinin uzun süreceği öngörülerek sağlık çalışanlarının çalışma saatleri ve gerekirse rotasyonlarının planlanmasına,
  5. Halkın sağlığını koruyabilmek için öncelikle sağlık çalışanlarının sağlığını koruyacak önlemlerin alınması, eğitimlerinin verilmesi ve koruyucu malzemeler konusunda gerekli önlemlerin alınmasına,
  6. Halkın bilgilendirilmesinde toplantı yapılmaması, sosyal medya, afiş, bilboard gibi duyuruların yerel yönetimler, ilgili meslek kurumları ve yetkililer tarafından kapsamlı bir şekilde yürütülmesine,
  7. Menteşe Devlet Hastanesi kapatıldığından beri pek çok kez dile getirdiğimiz ilçemizde 2. Basamak Devlet Hastanesinin gerekliliğini yaşadığımız salgının tekrar bize gösterdiği üzere Menteşe İlçe Devlet Hastanesi’ nin eksiklerinin ivedilikle tamamlanarak hizmete açılması’ na;
  8. Bu görüş ve önerilerin ilgili kurumlarla paylaşılması ve takipçi olunmasına karar verilmiştir.

İlgili kurumlara, sağlık çalışanlarına ve kamuoyuna duyurumuzdur.