Eşit ve Özgür Bir Hayatı Biz Kadınlar Kuracağız, Yaşasın 8 Mart

8 Mart Bildirisi

1.
Şarkılarımızla,
Sloganlarımızla,
Zılgıtlarımızla,
İsyanımızla,
Rengarenk, kol kola
Omuz omuza
Arjantin’de Şili’de
Polonya’da Hindistan’da
Ortadoğu’da Türkiye’de ve her yerde
Kadınlar sokakta direnişte.

2.
Hayvanlara, doğaya
Kadına saldırılarınıza karşı
Buradayız
Ölüme karşı yaşamı
Talana karşı doğayı savunmaya kararlıyız

6284’e,
İstanbul sözleşmesine göz dikenlere,
Sesimizi duymazdan gelenlere
Bu ülkede kadınların üçer üçer öldürülmesine
Göz yumanlara karşı,
Öz savunma hakkımızdan
Yaşamlarımızdan
İstanbul sözleşmesinden vazgeçmeyeceğiz!

3.
Emeğimizi,
Evde, işte her yerde sömürenlere,
Ekonomik krizin ve pandeminin
Bedelini bize ödetenlere
Ev işlerini ve ev içi bakımı
kadının yükümlülüğü olarak görenlere,
bitmeyen mesailere,
Salgını kadının emeğini sömürmek için fırsata dönüştürenlere,
Toplumsal cinsiyet eşitliğine değil
Betona, savaşa, diyanete duyarlı bütçeye,
Zamlara,
İşsizliğe,
Yoksulluğa,
Güvencesizliğe karşı
Ataerki’ye ve kapitalizme
Kazan kaldırıyoruz!

4.
Bizlere dayattığınız
Makbul kadın sınırlarını kabul etmiyoruz
Ayrıştırmalarınıza karşı bir aradayız.
Haklarımıza,
Hayatlarımıza,
Emeğimize,
Gülüşümüze,
İnancımıza,
Giyimimize,
Kimliğimize yönelik her saldırıda
Sesimizi yükseltiyoruz

5.
Erk sistemin buyruğunu değil,
Eşitliği
Kısıtlamalarınızı değil,
Özgürlüğü
Dayattığınız benlikleri değil kendimizi seçiyoruz!
Ahlaksız “ahlak” buyurganlığınıza karşı
Haykırıyoruz!
YILMIYORUZ YAŞIYORUZ!
ÖZGÜR OLANA DEK PES ETMİYORUZ!
Ataerkiyi kutsayan
Homofofobinize, transfobinize,
heteroseksist düzeninize boyun eğmiyoruz.
Alışın, buradayız, gitmiyoruz!

6.
Aşağıya bakmıyoruz
Kayyum rektörlerinizi
Kadın üniversitelerinizi
İstemiyoruz.
Laik, Demokratik, Bilimsel
Özgür ve eşit üniversiteleri
Birlikte kuracağız

Pembe otobüslere binmiyoruz
Kadın üniversitelerine girmiyoruz
Başımızı öne eğmiyoruz
KORKMUYORUZ!
SUSMUYORUZ!
İTAAT ETMİYORUZ!

7.
Bizler,
Engelli,
Yaşlı, genç,
Lezbiyen, biseksüel, trans,
Savaş ve çatışmalarla
Yerlerinden edilen
Göçmen ve mülteci kadınlarız!
Bizler yakamadığınız cadılarız.
8 Mart’ta alanlardayız

Eşit ve özgür bir ülkeyi isyanımızla kuracağız.
Laik bir ülke için yaşamlarımızı çalan karanlığı aydınlatmak için
Yan yana ve bir aradayız.
Yasta değil isyanda evde değil sokaktayız
8 martta alanlardayız

8.
Özgürlüğümüz için
Yasta değil isyandayız
Evde değil sokaktayız
Patriyarkaya karşı
Feminist isyandayız
Yan yana ve bir aradayız
8 martta alanlardayız

YAŞASIN 8 MART
YAŞASIN KADIN MÜCADELEMİZ