Genel Kurul Duyurusu

Odamızın Olağan Seçimli Genel Kurulu aşağıdaki gündemle 08-09 Ağustos 2020 tarihinde 08 Ağustos 2020 de saat:10.00’da – 09 Ağustos 2020 tarihinde saat: 09.00- 17.00 arası Seçimli olarak Muğla Tabip Odası Toplantı Salonunda çoğunluk aranarak yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 15-16 Ağustos 2020 tarihlerinde (15 Ağustos 2020 tarihinde saat: 10.00’da) -16 Ağustos 2020 tarihinde saat: 09.00 – 17.00 arası Seçim yapılarak , aşağıdaki gündemle Menteşe Belediyesi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi Nail Çakırhan Salonunda çoğunluk aranmadan yapılacaktır. Katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla.

GÜNDEM ;
BİRİNCİ GÜN: (CUMARTESİ)

1- Açılış ve Yoklama
2- Atatürk ve Şehitlerimiz İçin Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3- Divan Heyetinin Oluşturulması
4- Konuk Konuşmaları
5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması
6- Çalışma Dönemi Bilançolarının Okunması
7- Denetleme Kurulu Raporunun Okunması
8- Raporlar Hakkında Görüşme
9- Çalışma Raporu, Bilanço ve Denetleme Kurulu Raporlarının Oylanması
10- Tahmini Bütçesinin Okunması ve Oylanması
11- Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu ile Merkez Delegasyon Aday Listelerinin Oluşturulması ve Divana Sunulması
12- Dilek ve Temenniler
13- Kapanış.
İKİNCİ GÜN: (PAZAR)
1- SEÇİM : 09.00-17.00 saatleri arası yapılacaktır.