Halkbank A.Ş. ’’Cansuyu’’ Bireysel Kredileri Hakkında

Tabip Odalarından ve hekimlerimizden gelen yoğun istek üzerine; Halkbank A.Ş.bünyesinde meslek odalarına kayıtlı şahıs firmalarına yönelik ‘’Cansuyu’’ projesine tüm hekimlerimiz başvuru yapabileceklerdir.

Gereği bilgilerinize rica olunur.
Saygılarımızla,

Dr.Bülent Nazım YILMAZ
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekrete
r

r