Hekimlere Sözleşme Dayatılamaz

#HekimlereSözleşmeDayatılamaz
1⃣ Sağlık Bakanlığı’nın Birlikte Kullanım Protokolü’nü imzalayan devlet üniversiteleri tıp fakültelerinde öğretim elemanlarına “Birlikte Kullanım Kapsamında Hazırlanan Hizmet Sözleşmesi”ni imzalamaları baskısı yapılmaktadır.

📢 #HekimlereSözleşmeDayatılamaz
2⃣ Sözleşme, tıp fakültelerini eğitim kurumu olmaktan bütünüyle uzaklaştıran, öğretim elemanlarını, öğrencileri güvencesiz bir biçimde başhekimin keyfiyetine bırakan hükümlerle doludur.

📢 #HekimlereSözleşmeDayatılamaz
3⃣ Meslektaşlarımıza uygulamalı tıp ve tıpta uzmanlık eğitimi ile sağlık hizmeti veremeyecekleri, sabit döner sermaye ve döner sermaye ödemelerinin yapılmayacağı söylenmekte; bazı illerde öğretim üyelerine sabit döner sermayeleri ödenmemektedir.

📢 #HekimlereSözleşmeDayatılamaz
4⃣ Sözleşme, Anayasa’ya ve öğretim elemanlarının hizmet düzeni ile özlük haklarını düzenleyen kanunlara aykırıdır. TTB, ilk 4’ü Danıştay tarafından hukuka aykırı bulunan 5. düzenlemenin de yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açmıştır.

📢 #HekimlereSözleşmeDayatılamaz
5⃣ Öğretim üyelerinin ve asistanların araştırma görevlilerinin sabit döner sermaye ödemeleri kesilemez. Ödeme yapılmaması açıkça kanuna aykırı işlemdir ve bu yöndeki yazılı/sözlü emirler Anayasa md.137 uyarınca “kanunsuz emir”dir!

📢 #HekimlereSözleşmeDayatılamaz
6⃣ Anayasa md. 130 uyarınca öğretim üyeleri, kanunda açıkça belirlenen haller dışında ve yetkili üniversite organları kararı olmaksızın görevlerinden uzaklaştırılamaz, döner sermaye ek ödemelerinden yararlandırılmaları zorunludur.

📢 #HekimlereSözleşmeDayatılamaz
7⃣ Ülkemiz pandemide zor günler geçirirken; hukuka aykırı sözleşmeyi imzalamak istemeyen öğretim elemanlarının görevlerinden uzaklaştırılması, asistanların-tıp öğrencilerinin eğitim hakkından yoksun bırakılması toplum sağlığına zarar verecektir.

📢 #HekimlereSözleşmeDayatılamaz
8⃣ Hiçbir meslektaşımız yalnız ve savunmasız değildir. Hukuksuzluğun ortadan kaldırılması için çabalarımızı sürdüreceğiz. Meslektaşlarımızın haklarını, tıp ve uzmanlık eğitimini, halkımızın nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını savunacağız!

📢#HekimlereSözleşmeDayatılamaz