Hekimlik Uygulamaları Ücretinin Bağlayıcılığı

Bilindiği üzere 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasasının 28. Maddesinde yer alan hekimlik uygulamalarına ilişkin ücret tarifelerinin belirlenmesi yetkisi “…tabip tedavisi ücretlerinin enaz miktarlarını gösteren tarifeler düzenlemek…” iken 2006 yılında yapılan değişiklik ile “…muayene, ameliyat ve girişimsel işlem ücretlerinin miktarlarını gösteren rehber tarifeler düzenlemek…” şeklinde tanımlanmıştır. Her iki düzenleme arasındaki temel fark, önceki düzenlemede tarifenin enaz / asgari olduğu vurgulanırken yeni düzenlemede rehber olarak nitelenmiş olmasıdır.
Hekimlik uygulamalarına ilişkin ücret tarifelerinin belirlenmesi hekimler, sağlık kuruluşları ve hastalar için önemli bir gereklilik olduğundan Türk Tabipleri Birliği tarafından belirlenip Hekimlik Uygulamaları Veritabanı adıyla yayınlanmaya devam etmektedir.
Söz konusu Tarife’de belirlenen tutarlar her ne kadar Yasa’da rehber olarak nitelenmekte ise de genel olarak özel sağlık sisteminde uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra, Vergi Usul Kanununun 267. maddesi uyarınca vergi incelemelerinde emsal ücret olarak kabul edilmekte, Tarife’de belirlenen ücretin altında ücret alınması halinde vergisel boyutta bunun sorgulamasına gidilmektedir.
Bu çerçevede, özel sağlık hizmetlerinde; hizmetin niteliğinin ve hekim emeğinin değerinin korunması ile vergi incelemelerinde cezai yaptırımlarla karşılaşmamak bakımından Türk Tabipleri Birliği tarafından belirlenen ve Hekimlik Uygulamaları Veritabanında açıklanan muayene, ameliyat, girişimsel işlem ve laboratuvar inceleme ücretlerine uyulmasında yarar vardır.
Bilgi edinilmesini ve meslektaşlarımıza duyurulmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri