İşyerlerinde COVID-19 Kapsamında Havalandırma Tedbirleri

Değerli meslektaşlarımız,

“İşyerlerinde COVID-19 Kapsamında Havalandırma Tedbirleri” konulu webinar 24 Aralık 2020 (bugün) saat:20.00’de gerçekleştirilecektir.

Moderatörlüğünü TTB Merkez Konseyi Üyesi Prof. Dr. İbrahim Akkurt ile TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Mustafa Sönmez’in yapacağı webinara Uzman Dr. Zehra Nur Töreyin, Doç. Dr. Haluk Çalışır, Doç. Dr. Zeki Yılmazoğlu katılacaktır.

Afişi ekte yer alan canlı yayın etkinliğimize katılımınızı bekleriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi