Kurullar

Kurullar

YÖNETİM KURULU
Başkan – Dr. Cafer ŞAHİN
Genel Sekreter – Dr. Mehmet AKARCA
Muhasip – Dr. Ali İhsan UYSAL
Veznedar – Dr. Esra FINDIKOĞLU
Üye – Dr. Funda GÖÇER
Üye – Dr. Ali EROL
Üye – Dr. Zuhal UZUNYAYLA

ONUR KURULU
Dr. Sabiha ERCAN
Dr. Yağmur SAVRAN
Dr. Murat AKGÜL
Dr. Çetin ERDOLU
Dr. Ümit ÜNÜVAR GÖÇEOĞLU

DENETLEME KURULU
Dr. Gülçin KINAY POLAT
Dr. İ.Hakkı TİMUR
Dr. Levent Ö. ÖZMEN

DELEGELER
Dr. Hakkı TURAN
Dr. Naki BULUT
Dr. Çağlayan ÜÇPINAR
Dr. Esra FINDIKOĞLU
Dr. Funda GÖÇER
Dr. Çetin ERDOLU
Dr. Zuhal UZUNYAYLA