Kurullar

Kurullar

YÖNETİM KURULU
1- Dr. Hakkı TURAN – Yönetim Kurulu Başkanı
2- Dr. Gülçin KINAY POLAT – Genel Sekreter
3- Dr. Vehip KESKİN – Muhasip
4- Dr. Ahmet İPEK – Veznedar
5- Dr. Esra FINDIKOĞLU – Yönetim Kurulu Üyesi
6- Prof.Dr. Hayretttin ŞAHİN – Yönetim Kurulu Üyesi
7- Dr. Varol Tunalı – Yönetim Kurulu Üyesi

ONUR KURULU
1- Dr. Ferit TURAN – Onur Kurulu Üyesi
2- Prof.Dr. Okay NAZLI – Onur Kurulu Üyesi
3- Dr. Hasan TURSUN – Onur Kurulu Üyesi
4- Dr. Ümit ÖZBEK – Onur Kurulu Üyesi
5- Dr. Çetin ERDOLU – Onur Kurulu Üyesi

DENETLEME KURULU
1- Dr. Naki BULUT – Denetleme Kurulu Üyesi
2- Dr. Sabiha ERCAN – Denetleme Kurulu Üyesi
3- Dr. Ali İhsan UYSAL – Denetleme Kurulu Üyesi

BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ
1- Dr. Naki BULUT – TTB Büyük Kongre Delegesi
2- Dr. Ferit TURAN – TTB Büyük Kongre Delegesi
3- Dr. Gülçin KINAY POLAT – TTB Büyük Kongre Delegesi
4- Dr. Mehmet AKARCA – TTB Büyük Kongre Delegesi
5- Dr. Cafer ŞAHİN – TTB Büyük Kongre Delegesi
6- Dr. Yasemin DEMİRCİ – TTB Büyük Kongre Delegesi
7- Dr. Çetin ERDOLU – TTB Büyük Kongre Delegesi