Muğla Tabip Odasından Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilen Tıbbi Atıklar hakkındaki yazımız

T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne

İlgi: 28.12.2020 tarih E-78938836-145.06-65083 sayılı yazınız.

Tıbbi atık bertaraf ücretinin, atık üreticilerinin ürettikleri atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı için yapılan harcamaları ödemesi amacıyla öngörülen bir ücret olduğu, herkesin ürettiği atık miktarınca sorumlu tutulması ve ürettiği atığın ücretini ödemesinin kirleten öder ilkesine, hakkaniyet ve eşitlik ilkesine uygun olduğu düşüncesindeyiz. Bu ilkeyle hareket edildiğinde daha fazla atık üreten fazla, az üreten de daha az ücret ödemek durumunda olacağı, için hakkaniyet ve eşitlik ilkesine uygun bir şekilde bertaraf ücretlerinin belirlenmesi mümkün olacak. Bu amaçla aylık 20 kg ‘dan daha az tıbbi atık üreten Küçük Ölçekli Sağlık Kuruluşlarına ait Tıbbi Atık Ücretleri için, kg bazında hesaplanarak 2020 yılında uygulanan tıbbi atıkların toplanması, taşınması, bertarafı ve sterilize edilmesine ait 3.10/ kg + KDV tutarın 2021 yılı için TÜFE oranında arttırılması için bilgilerinize arz eder ,çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Muğla Tabip Odası
Yönetim Kurulu Adına