Pandemi sürecinde yitirdiğimiz tüm sağlık çalışanlarının aziz anısına “Şükran Sergisi” düzenlenecektir.

Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Hemşireler Derneği ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği destekleri ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) yürütücülüğünde 2020 ve 2021 yıllarında yitirdiğimiz ve ne yazık ki sayıları üç yüzü geçen tüm sağlık çalışanlarımızın aziz anısına bir “Şükran Sergisi” düzenlenecektir.

Şartnamesi ve görselleri sunulan sergi duyurusunun üyelerinize iletilmesini ve web sayfalarınızda yer almasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Sergi Şartnamesi İçin Tıklayınız…

Saygılarımızla