Sağlık çalışanları tükendikçe karanlık çöküyor.

10 Kasım 2020 itibariyle ülkemizde 65 Hekim, 145 Sağlık Çalışanı COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Doktoru, hemşiresi, teknisyeni, yardımcı elemanlarıyla tüm sağlık çalışanları özveriyle, fedakarca çalışmaya devam ederken azımsanmayacak sayıda sağlıkçı, biz sağlıklı olalım diye öldüler…

COVİD 19 MESLEK HASTALIĞI KABUL EDİLMELİDİR !..

Sağlık Bakanı ve yöneticiler “Hakkınız ödenmez” , “alkışlıyoruz” dediler.
Bu özveriye yetmez bu. Çünkü COVİD-19 meslek hastalığı ve iş kazası olarak kabul edilmesi gerekli bir durumdur.

Dünya sağlık örgütü salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının önemini en baştan beri vurgularken İLO vb kurumlarca COVİD-19 meslek hastalığı olarak önerilmekte; dünya ülkeleri de COVİD-19’u meslek hastalığı olarak kabul etmeye başlamışlardır.

Salgına karşı yeterli önlem alınmaması, etkili bir mücadele yürütülmemesi; salgınla mücadelenin sağlık çalışanları ve sağlık kurumları üzerinden yapılması nedeniyle sağlık çalışanları olarak tükendik.

Tükendiğimizi hep birlikte güçlü bir şekilde dile getirmek, tükenmeden, ölmeden, emeğimizin hakkını alarak çalışabileceğimiz bir sağlık ortamı için TTB öncülüğünde, ülke çapında,
11 Kasım 2020 tarihinden itibaren 5 gün süreyle her gün Saat 21:00’da 1 dakikalık ışık kapatıp açma etkinliği yapacağız.

Başta sağlık çalışanı arkadaşlarımızı ve sizleri etkinliğimize destek vermeye ve her akşam Saat 21:00’da ışıklarınızı kapatıp açmaya davet ediyoruz.

MUĞLA TABİP ODASI