Şiddetsiz Sağlık Ortamı İçin

Şiddetsiz bir sağlık ortamı için 5 acil tedbir başlığı altında;

  1. TTB’ nin hazırladığı Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı hızla yasalaştırılsın.
  2. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu etkin olarak uygulansın.
  3. Muayene randevuları hastaya yeterli süre ayrılacak şekilde düzenlensin.
  4. Acil servislerde sadece acil hastalara hizmet verilsin.
  5. Birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilsin, sevk zinciri uygulamasına geçilsin.
    taleplerimizi dile getireceğimiz 15 Mart Ankara’ da düzenlenecek sağlıkta şiddete karşı beyaz miting eylemine çağrı amaçlı yapacağımız basın açıklaması 22 Şubat Cumartesi günü saat 12:30′ da Konakaltı Kültür Merkezi avlusunda gerçekleşecektir.

Muğla Tabip Odası Yönetim Kurulu.