TTB Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp derhal serbest bırakılmalıdır

TTB YÜKSEK ONUR KURULU ÜYESİ
Dr. ŞEYHMUS GÖKALP DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR!…

Dr. Şeyhmus GÖKALP uzun süredir Diyarbakır’da işyeri hekimi olarak çalışmaktadır. Kendisi 2014-2018 yılları arasında Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeliği yapmış, 2020 yılında Eylül ayında gerçekleştirilen 72. Büyük Kongrede TTB Yüksek Onur Kurulu’na seçilmiştir. Meslek örgütündeki çalışmalarında her zaman iyi hekimlik değerlerine sahip çıkan, sağlık hakkı ve insan hakları mücadelesi veren örnek bir hekimdir. 

TUTUKLANMA SÜRECİ HUKUKİ  TUTARSIZLIK İÇERMEKTEDİR.

Tüm adresleri ve çalışma yeri bilinen, davet edilmesi halinde savcılığa giderek ifade verebilecek olan TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Şeyhmus GÖKALP, nedense 20 Kasım 2020 tarihinde saat 05:30’da ev baskınıyla gözaltına alınmış ve 23 Kasımda çıkarıldığı mahkeme tarafından somut hiçbir delile dayalı olmayan, tutarlılıktan uzak gerekçelerle tutuklanmıştır. Adalet duygusunu örseleyen  bu tutukluluğa avukatlarının yaptığı itiraz ise reddedilmiştir. Gözaltı gerekçesi ise yaşamında  tanışmadığı, hiç karşılaşmadığı bir itirafçının ifadesine dayandırılmıştır. Bu şahıs 26 Mart 2019’da Dr. Şeyhmus Gökalp hakkında asılsız, tutarsız suçlamalar içeren ifadelerde bulunmuş. Ne gariptir ki o tarihten sonra geçen bir buçuk yıl boyunca Dr. Şeyhmus Gökalp ifadeye dahi çağırılmamış ama 20 Kasım 2020 günü ancak evi basılarak hukuk uygulanmış ve gözaltına alınmıştır.

TUTUKSUZ YARGILAMA ESAS OLMALIDIR.

Değerli katılımcılar anayasamız ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerde somut delil içermeyen iddiaların suç unsuru olarak kabul edilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Ülkemizde uzun bir süredir tutuklu yargılama yöntemi bir tür ceza yöntemi olarak uygulanmaktadır. Dr. Şeyhmus GÖKALP için de aynı durumun yaşandığı inancındayız. Türk Ceza Hukuğunda  tutuksuz yargılamanın esas olduğunu anımsatıyor  Dr. Şeyhmus GÖKALP’in  haksız tutukluluğunun sonlandırılmasını, yargılamasının tutuksuz olarak devam etmesi gerektiğini kamuoyuna duyuruyoruz.

BİZİM GÜNDEMİMİZ HALK SAĞLIĞIDIR, HUKUĞUN ÜSTÜNLÜĞÜDÜR.

Siyasal iktidarın muhalif gördüğü kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerini etkisizleştirmeye yönelik planlarını her fırsatta ve her platformda dile getirdiğini biliyoruz ve duyuyoruz. COVİD-19  sürecinde pandemiyle ilgili tüm gerçekleri ve salgınla mücadele yöntemlerini bilimsel, akılcı, şeffaf bir yaklaşımla halkla paylaşan TTB  tüm toplumda güven odağı haline gelmiştir. Tam da bu süreçte meslek örgütümüzün en saygın kurullarından olan Yüksek Onur Kurulumuzun değerli bir üyesi Dr. Şeyhmus GÖKALP üzerinden TTB’ nin itibarsızlaştırılmasına ve yıpratılmasına yönelik bir çaba olduğunun farkındayız.

Tüm bu saldırılara karşın geçmişte olduğu gibi bugün de geri adım atmadan, halkın sağlık hakkını savunmaya ve gerçekleri dile getirmeye devam edeceğiz.

 ADİL YARGILANMA HERKES İÇİN ANAYASAL BİR HAKTIR !

 DR.ŞEYHMUS GÖKALP SERBEST BIRAKILMALIDIR !

Yüksek Onur Kurulu üyemiz Dr. Şeyhmus GÖKALP suçsuzdur, haklı mücadelesinde yanındayız. Haksız hukuksuz bir şekilde,  pandemi koşullarında başlı başına cezalandırmaya dönüşmüş, cezaevi koşullarında tutukluluğuna bir an önce son verilerek tutuksuz olarak, adil bir şekilde yargılanmasını talep ediyoruz.

MUĞLA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU