Üyelik İçin Gerekli Belgeler

Üyelik İçin Gerekli Belgeler

İlk Kez Odaya Üye Olacaksa;

1. Dilekçe ( İlk kez bir Tabip Odasına üye olduğu belirtilecek)

2. Çalışıyor belgesi (bağlı bulunduğu kurumdan)

3. Diploma ve varsa uzmanlık belgesi (noter ya da kurum başhekiminden onaylı)

4. İkametgah (kamuda çalışmıyorsa, özelse)

5. Nüfus cüzdanı fotokopisi

6. 1 adet renkli fotoğraf

7. Kimlik isterse kimlik formu doldurulacak ve 2 adet fotoğraf,

8. İşyeri Hekimliği Sertifikası almak istiyorsa form doldurarak 2 adet daha renkli fotoğraf alınacaktır.

 

Odaya Nakil Yaptıracaksa;

1. Dilekçe (Daha önceki tabip odasını belirterek diğer odadan naklini isteyen bir dilekçe)

2. Çalışıyor belgesi (bağlı bulunduğu kurumdan)

3. Diploma ve varsa uzmanlık belgesi (noter ya da kurum başhekiminden onaylı)

4. İkametgah (kamuda çalışmıyorsa, özelse)

5. Nüfus cüzdanı fotokopisi

6. 1 adet renkli fotoğraf

7. Kimlik isterse kimlik formu doldurulacak ve 2 adet fotoğraf

8. İşyeri Hekimliği Sertifikası almak istiyorsa form doldurarak 2 tane daha renkli fotoğraf alınacaktır. Eğer Sertifikası varsa bir beyanname doldurarak ekinde sertifikayı odaya beyan edecektir.